Hoe wordt het sperma opslagen?

Hondensperma wordt opgeslagen in 0.5 ml plastic rietjes die bestendig zijn tegen stikstof. Ieder rietje bevat de volgende gegevens:

 • naam van de reu
 • ras
 • chipnummer
 • datum van invriezen
 • dierenkliniek waar het invriezen heeft plaatsgevonden

Waarom wordt een conserveermiddel gebruikt?

Het conserveermiddel bevat stoffen die de spermacellen beschermen en ondersteunen. Door de unieke samenstelling bevat het conserveermiddel de volgende eigenschappen:

 • het houdt de pH op peil
 • levert een voedingsbodem voor de spermacellen
 • verhinderd de groei van bacteriën
 • beschermt de spermacellen tegen “cold shock”

Het conserveermiddel bevat de volgende ingrediënten:

 • buffer stoffen om de temperatuur shock op te vangen
 • ei dooier en suikers als voedingsbron
 • antibiotica en antioxidanten

Wat is de kans van slagen bij het gebruik van bevroren sperma?

In Zweden is er een studie uitgevoerd door Prof C. Linde-Forsberg (Faculty of Veterinary Medicine, Department of Obstetrics and Gynaecology, Swedish Univeristy of Agricultural Science, Uppsula Sweden) waarmee de bevruchtings-percentage en de uiteindelijke nest grootte werden vergeleken met het gebruik van vers, gekoeld en bevroren sperma met behulp van zowel vaginaal inseminatie als dat van intra-uterine inseminatie.

De bevindingen van 2041 inseminaties zijn als volgt:

Type Sperma Bevruchting % met vaginaal inseminatie Bevruchting % met intra-uteriene inseminatie
Vers 47.8 65.2
Gekoeld 45.1 65.6
Bevroren 34,6 52.0
Type Sperma Gm. aantal pups via vaginaal inseminatie Gm. aantal pups via intra uteriene inseminatie
Vers 5.8 +/- 2.8 pups 6.5 +/- pups
Gekoeld 5.8 +/- 3.0 pups 6.4 +/- pups
Bevroren 4.7 +/- 2.6 pups 5.0 +/- pups

Referentie: Professor C. Linde –Forsberg. Intra-Uterine Insemination in the Dog Using the Scandinavian Trans-Cervical Catheter and a Comparison with other Methods. Sciences, Uppsala, Sweden. Publisher: Recent Advances in Small Animal Reproduction P. W. Concannon, G. England and J. Verstegen (Eds.). 02.02.2001. International Veterinary Information Service (www.ivis.org), Ithaca, New York, USA.

Is het sperma van iedere reu geschikt om ingevroren te worden?

Nee, dit is helaas niet het geval. Voordat het sperma van de “donor reu” wordt ingevroren wordt het eerst kritisch onderzocht. De bewegelijkheid, concentratie en de percentage afwijkende spermacellen wordt nauwkeurig beoordeeld. Tijdens het invries proces zullen er ook spermacellen dood gaan, dus kan er alleen maar “sperma van goede kwaliteit” gebruikt worden. Indien het sperma niet van goede kwaliteit is wordt er door ons afgeraden om het te laten invriezen.

Een week naar dat het sperma is ingevroren wordt een rietje weer uit de stikstoftank gehaald en ontdooid. De bewegelijkheid, concentratie en de percentage afwijkende worden opnieuw beoordeeld en vergeleken met dat van het spermaonderzoek tijdens de afname. Op deze wijze krijgt u een indicatie van de “stress bestendigheid” van het sperma ten gevolge van het invriezen en de kans op bevruchting in de toekomst.

Hoe lang kan hondensperma in stikstof bewaard worden?

Deze vraag kan nog niet wetenschappelijk beantwoord worden. Ruim 30 jaar geleden is men begonnen met het invriezen van hondensperma en over deze periode zijn gegevens beschikbaar.

De praktijk leert dat hondensperma dat al meer dan 30 jaar geleden werd ingevroren nog steeds vitaal en gezond is na weer “ontdooid” te zijn. Met dit sperma zijn teven bevrucht en zijn er pups geboren.

Wat zijn redenen om het sperma van uw reu te laten invriezen?

 • Het plotseling ziek of steriel worden of zelfs overlijden.
 • Verkoop van de reu naar het buitenland.
 • Bij kleine populaties mogen sommige reuen maar een beperkt aantal keren ingezet worden voor de fokkerij. Pas als een reu is overleden kan er concreet worden vastgesteld bij welke “lijnen” hij wel/niet klikte. Met deze informatie kan er in de toekomst meer “doelgericht” gefokt worden met behulp van de data gegevens uit het verleden. Reuen die al jaren geleden zijn overleden kunnen weer ingezet worden voor de fokkerij.
 • Een spermabank kan een ideale oplossing zijn om een ras in stand te houden of te verbeteren. Bekende “toppers” uit het verleden waarvan bekend is hoe zij vererfden kunnen jaren nadat zij zijn overleden weer ingezet worden om hun sterke eigenschappen weer te benutten.
 • Nadat een reu is overleden kan zijn “fokwaarde” pas worden vastgesteld. Als voorbeeld zou je kunnen denken aan een ras of lijn waarvan de voorhand-hoekingen matig tot slecht ontwikkeld zijn. Dit kan het gevolg zijn van verkeerde fok keuzes in het verleden. In zulk een situatie kan een reu waarvan bekend was dat hij zijn goede voorhand-hoekingen goed door vererfde weer ingezet worden om te helpen deze “fout” te corrigeren.