Hoe lang kan hondensperma in stikstof bewaard worden?

Deze vraag kan nog niet wetenschappelijk beantwoord worden. Ruim 30 jaar geleden is men begonnen met het invriezen van hondensperma en over deze periode zijn gegevens beschikbaar.

De praktijk leert dat hondensperma dat al meer dan 30 jaar geleden werd ingevroren nog steeds vitaal en gezond is na weer “ontdooid” te zijn. Met dit sperma zijn teven bevrucht en zijn er pups geboren.