Wat zijn redenen om het sperma van uw reu te laten invriezen?

  • Het plotseling ziek of steriel worden of zelfs overlijden.
  • Verkoop van de reu naar het buitenland.
  • Bij kleine populaties mogen sommige reuen maar een beperkt aantal keren ingezet worden voor de fokkerij. Pas als een reu is overleden kan er concreet worden vastgesteld bij welke “lijnen” hij wel/niet klikte. Met deze informatie kan er in de toekomst meer “doelgericht” gefokt worden met behulp van de data gegevens uit het verleden. Reuen die al jaren geleden zijn overleden kunnen weer ingezet worden voor de fokkerij.
  • Een spermabank kan een ideale oplossing zijn om een ras in stand te houden of te verbeteren. Bekende “toppers” uit het verleden waarvan bekend is hoe zij vererfden kunnen jaren nadat zij zijn overleden weer ingezet worden om hun sterke eigenschappen weer te benutten.
  • Nadat een reu is overleden kan zijn “fokwaarde” pas worden vastgesteld. Als voorbeeld zou je kunnen denken aan een ras of lijn waarvan de voorhand-hoekingen matig tot slecht ontwikkeld zijn. Dit kan het gevolg zijn van verkeerde fok keuzes in het verleden. In zulk een situatie kan een reu waarvan bekend was dat hij zijn goede voorhand-hoekingen goed door vererfde weer ingezet worden om te helpen deze “fout” te corrigeren.