Wat is de kans van slagen bij het gebruik van bevroren sperma?

In Zweden is er een studie uitgevoerd door Prof C. Linde-Forsberg (Faculty of Veterinary Medicine, Department of Obstetrics and Gynaecology, Swedish Univeristy of Agricultural Science, Uppsula Sweden) waarmee de bevruchtings-percentage en de uiteindelijke nest grootte werden vergeleken met het gebruik van vers, gekoeld en bevroren sperma met behulp van zowel vaginaal inseminatie als dat van intra-uterine inseminatie.

De bevindingen van 2041 inseminaties zijn als volgt:

Type Sperma Bevruchting % met vaginaal inseminatie Bevruchting % met intra-uteriene inseminatie
Vers 47.8 65.2
Gekoeld 45.1 65.6
Bevroren 34,6 52.0
Type Sperma Gm. aantal pups via vaginaal inseminatie Gm. aantal pups via intra uteriene inseminatie
Vers 5.8 +/- 2.8 pups 6.5 +/- pups
Gekoeld 5.8 +/- 3.0 pups 6.4 +/- pups
Bevroren 4.7 +/- 2.6 pups 5.0 +/- pups

Referentie: Professor C. Linde –Forsberg. Intra-Uterine Insemination in the Dog Using the Scandinavian Trans-Cervical Catheter and a Comparison with other Methods. Sciences, Uppsala, Sweden. Publisher: Recent Advances in Small Animal Reproduction P. W. Concannon, G. England and J. Verstegen (Eds.). 02.02.2001. International Veterinary Information Service (www.ivis.org), Ithaca, New York, USA.