Is intra-uteriene inseminatie wel een veilige methode?

Het inbrengen van de endoscoop in de teef valt erg mee. Bij de meeste teven kan een endoscoop worden ingebracht zonder dat de teef daar last van heeft en tegen werkt. Het is dus niet nodig om de teef onder narcose te brengen. De kans op een ontsteking ter gevolg van het inbrengen van de endoscoop is gering omdat de endoscoop zelf onder strikt sanitaire richtlijnen schoon wordt gehouden. Wel moet er rekening worden gehouden dat er zich altijd bacterie bevinden in de vagina en de baarmoeder die een ontsteking kunnen veroorzaken.

Is intra-uteriene inseminatie toepasbaar bij alle hondenrassen?

In principe wel aangezien dat de anatomie van de vagina/cervix/baarmoeder identiek is bij alle honden. Wel moet er rekening worden gehouden dat er bij kleine hondenrassen een kleinere endoscoop wordt gebruikt vanwege de grootte en omvang van de vagina.

Waarom is er een videocamera gekoppeld aan de endoscoop?

De videocamera is aangesloten aan een TV scherm. Met deze methode kan de dierenarts precies zien waar de endoscoop zich bevindt in de geboortekanaal en de katheter door de cervix te laten passeren. Verder kan de eigenaar van de teef ook zien wat er allemaal gebeurt.

Zijn er nog andere mogelijke toepassingen met een endoscoop met betrekking tot de fertiliteit bij honden?

De endoscoop kan ook gebruikt worden tijdens de loopsheid om te bepalen hoe de loopsheid zich bevordert. Door het regelmatig beoordelen van de veranderingen in structuur van de cervix (plooien/vochtigheid) kan de endoscoop een aanvullend hulpmiddel zijn. Samen met de progesteron uitslagen kan een betere inschatting gemaakt worden van de optimale dek tijdstip.  De endoscoop kan ook gebruikt worden om aangeboren afwijkingen of wel ziektes aan te tonen van de geboortekanaal.

Is er bewijs (wetenschappelijk) dat intra-uteriene inseminatie inderdaad beter is?

In Zweden is er een studie uitgevoerd door Prof C. Linde-Forsberg (Faculty of Veterinary Medicine, Department of Obstetrics and Gynaecology, Swedish Univeristy of Agricultural Science, Uppsula Sweden) waarmee de bevruchtingspercentage en de uiteindelijke nest grootte werden vergeleken met het gebruik van vers, gekoeld en bevroren sperma met behulp van zowel vaginaal inseminatie als dat van intra-uterine inseminatie.

Bevindingen van 2041 inseminaties zijn als volgt:

Type Sperma Bevruchting % met vaginaal inseminatie Bevruchting % met intra-uteriene inseminatie
Vers 47.8 65.2
Gekoeld 45.1 65.6
Bevroren 34,6 52.0

 

Type Sperma           Gm. aantal pups via vaginaal inseminatie            Gm. aantal pups via intra uteriene inseminatie
Vers 5.8 +/- 2.8 pups 6.5 +/- pups
Gekoeld 5.8 +/- 3.0 pups 6.4 +/- pups
Bevroren 4.7 +/- 2.6 pups 5.0 +/- pups

Bron: Professor C. Linde –Forsberg. Intra-Uterine Insemination in the Dog Using the Scandinavian Trans-Cervical Catheter and a Comparison with other Methods. Sciences, Uppsala, Sweden. Publisher: Recent Advances in Small Animal Reproduction P. W. Concannon, G. England and J. Verstegen (Eds.). 02.02.2001. International Veterinary Information Service (www.ivis.org), Ithaca, New York, USA.

Hoe wordt intra-uteriene inseminatie precies uitgevoerd?

De endoscoop wordt in de vagina van de teef gebracht en met behulp van de camera naar de cervix geleidt. Als de endoscoop bij de cervix is, dan kan de dierenarts doormiddel van de aangesloten videocamera de opening van de cervix vinden. Als deze opening is gevonden dan kan de katheter voorzichtig in de opening van de cervix worden gebracht en door de cervix worden gepasseerd zodat het in de baarmoeder terecht komt.

Als dit eenmaal is uitgevoerd dan kan het sperma dat zich in een spuit bevindt aangesloten worden aan de katheter. Daarna wordt het sperma langzaam geïnjecteerd in de baarmoeder.

Iedere dierenarts kan toch een hond insemineren?

Dat klopt maar er zijn verschillende wegen naar Rome. Dit geldt ook voor het insemineren van honden waarbij er ook verschillende methodes zijn. Bij de meeste praktijken wordt het sperma voor de cervix gedeponeerd. Dit betekent dat de spermacellen nog steeds door de cervix moeten passeren om alsnog in de baarmoeder terecht te komen om daar in contact te komen met de eicellen.

Wat houd intra-uteriene inseminatie precies in?

Intra-uteriene inseminatie is een methode om sperma rechtstreeks in de baarmoeder te brengen. Dit wordt gedaan met behulp van een endoscoop. Aan de endoscoop wordt een katheter gekoppeld waarmee het mogelijk is om de katheter rechtstreeks te laten passeren door de cervix in de baarmoeder. Met behulp van een videocamera kan zowel de dierenarts als de eigenaar van de teef de inseminatie plaats zien vinden.

Bij een natuurlijke dekking wordt het sperma van de reu gedeponeerd in de vagina. Vandaar moeten de spermacellen nog zwemmen naar de cervix en dan nog de cervix passeren. Eenmaal in de baarmoeder kunnen ze pas terecht bij de eicellen. Een lange reis waarvan veel spermacellen het niet overleven.

Intra-uteriene inseminatie is een versnelde methode om sperma rechtstreeks naar de eicellen te brengen. Verder is het een alternatief ten opzicht van de regulaire kunstmatige inseminatie waar de sperma voor de cervix wordt gedeponeerd.