Zijn er ook andere mogelijkheden om de optimaal dektijdstip te bepalen?

Een andere methode is doormiddel van een uitstrijkje te maken van de vagina van de teef en dit onder de microscoop te bekijken (1). Er wordt tijdens dit onderzoek naar de verandering in de celstructuur gekeken. Het gaat hier om de veranderingen die plaatsvinden in de epitheelcellen. Aan de hand van deze veranderingen kan een schatting worden gemaakt om de optimale dek tijdstip te bepalen.